Over het Kernpunt

Bij de Kernpunten kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg en opvoeden en opgroeien. Dichtbij, liefst in uw eigen dorp.

Bij de Kernpunten kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeden en opgroeien. Dichtbij, liefst in uw eigen dorp. Er zijn Kernpunten in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden. Woont u in Echteld of IJzendoorn, dan kunt u terecht bij het Kernpunt in Ochten.

 

Waarvoor kunt u terecht?

Bij de Kernpunten kunt u terecht voor alle vragen over welzijn, wonen, werk en zorg. Denk bijvoorbeeld aan vragen op het gebied van inkomen, hulp bij het huishouden, opvoedingsvragen, vrijwilligerswerk, schulden of financiële ondersteuning. U kunt er een aanvraag doen voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand of een voorziening vanuit de Jeugdwet of Wmo.

U kunt bij het Kernpunt terecht als u zelf een hulpvraag heeft of als u denkt dat iemand anders hulp nodig heeft. Ook kunt u zich daar melden als u iets voor een ander wilt doen. Of ondersteuning zoekt voor burgerinitiatieven.

Hulp van het Kernpunt

In de 'Kernpunten welzijn wonen werk zorg' werken mensen met verschillende achtergronden en ervaring samen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze mensen helpen u op weg om hulp en zorg zo veel mogelijk zelf en in uw eigen omgeving te organiseren. Als het nodig is, regelen zij hulp (vrijwillig of professioneel) of verwijzen u door naar de specialisten van het Sociaal Team.

Vergelijk hulpaanbod