Hulp vragen bij het Kernpunt

De Kernpuntmedewerkers kijken samen met u naar oplossingen dicht bij huis. Zo nodig verwijst het Kernpunt u door naar een organisatie die verdere hulp kan bieden.

Dit gebeurt er als u hulp of advies vraagt bij het Kernpunt.

Snel een antwoord of doorverwijzing

Is uw vraag eenvoudig, dan krijgt u meteen antwoord en weet u wat u kunt doen. Is er niet meteen een antwoord op uw vraag te geven, dan overlegt de medewerker binnen het team wat de beste weg is. Als dat een doorverwijzing naar een andere organisatie betekent, dan meldt de Kernpuntmedewerker uw vraag bij deze organisatie en vertelt u bij wie u daar moet zijn.

Gesprek met het Kernpunt

De Kernpuntmedewerkers kijken eerst samen met u naar oplossingen dicht bij huis. Het kan zijn dat u meerdere gesprekken krijgt met het Kernpunt om te bepalen wat er aan de hand is en welke oplossing bij u past.

Uiteindelijk spreekt u samen met de Kernpuntmedewerkers een plan door, waarin staat hoe u uw wensen en doelen het beste kunt bereiken. Dit gesprek vindt meestal plaats tijdens een huisbezoek.

Onafhankelijke cliëntondersteuner

Wanneer u het prettiger vindt dat er nog een ander bij dit gesprek met de Kernpuntmedewerker aanwezig is, kunt u vragen of een onafhankelijke cliëntondersteuner erbij wil zijn. De medewerkers van de Kernpunten kunnen u hier meer over vertellen.

Werkwijze

De Kernpuntmedewerkers zijn elk in hun eigen vakgebied zeer deskundig en delen deze kennis met hun collega's. Samen zetten ze deze kennis in om goed te kunnen inspelen op alle vragen die inwoners kunnen stellen. Daardoor kunnen ze prima samen met u bekijken waarmee u het beste geholpen bent. Bij ingewikkelde vragen of als ergens meerdere problemen zijn, schakelen ze de specialisten van het Sociaal Team in.

Langere wachttijd bij ons Kernpunt

Door onverwachte extra drukte in de afgelopen maanden – die vooral te maken heeft met de situatie rondom corona - is er bij ons Kernpunt Neder-Betuwe een wachttijd ontstaan. Houd u er rekening mee dat behandeling van een aanvraag minimaal 6 weken duurt.

Wij doen er alles aan om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Maar doordat er veel vragen binnenkomen is het moeilijk om op korte termijn weer de dienstverlening te kunnen bieden die u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip en geduld. Natuurlijk blijft het Kernpunt graag uw vragen ontvangen, maar door de drukte moet u helaas langer op antwoord wachten.

Vergelijk hulpaanbod