Gemeente Neder-Betuwe helpt inwoners bij vragen over zorg en welzijn en doet er alles aan om dat goed te laten verlopen. Het kan zijn dat u liever samen met iemand anders een gesprek met een instantie hebt. Of dat u het fijn vindt als iemand u helpt bij het kiezen van zorgoplossingen voor uzelf of uw familielid. Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Er zijn drie organisaties die deze cliëntondersteuning kunnen bieden.

Cliëntondersteuning aanvragen

De gemeente Neder-Betuwe heeft afspraken gemaakt met drie aanbieders van cliëntondersteuning. U kunt zelf bij de aanbieder van uw keuze de cliëntondersteuning aanvragen.

Mories Driessen

Mories Driessen van MEE Gelderse Poort
e-mail: m.driessen@meegeldersepoort.nl
tel. 06 - 10010383.
www.meegeldersepoort.nl

Mark de Grauw

Mark de Grauw van Adviespunt Zorgbelang
e-mail: sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl
tel. 06 - 53885672
www.zorgbelanginclusief.nl

Corine Rademaker-Groenendijk

Corine Rademaker-Groenendijk van Helpende Handen
e-mail: info@helpendehanden.nl
tel. 0348 – 489970
www.helpendehanden.nl

Recht op ondersteuning bij zorg en hulp

Een cliënt is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente zorgt ervoor dat deze cliëntondersteuning beschikbaar is: het is een algemene voorziening.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.

De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Onafhankelijk en gratis

Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente, het zorgkantoor en zorgverleners. Zij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van inwoners.

Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Cliëntondersteuning is gratis.

Cliëntondersteuning bij zorgaanvraag

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u dus cliëntondersteuning krijgen. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het huisbezoek.

Hulpaanbod

Cliëntondersteuning

Financieel spreekuur

Voor hulp bij administratie, formulieren en brieven.

Cliëntondersteuner bij hulpvraag m.b.t. WLZ

Cliëntondersteuner bij hulpvraag m.b.t. WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Het Reformatorisch Zorgloket

Het Reformatorisch Zorgloket is onderdeel van Helpende Handen, dé...

Organisaties

Cliëntondersteuning

MEE Gelderse Poort, regio Rivierenland

 088-63 30 000 meegeldersepoort.nlDe Vier Gravinnen 44001RZTiel

Zorgkantoor

Zorgkantoor Nijmegen

 zn.nlKennedyplein 3005611ZVEindhoven

Vergelijk hulpaanbod