Voor sommige vormen van zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet landurige zorg (Wlz) moet u een eigen bijdrage betalen.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage Wmo

Facturen abonnementstarief Wmo vertraagd

Vanaf 1 januari jl. geldt voor de Wmo het abonnementstarief van € 19,- per maand voor maatwerkvoorzieningen (bijv. huishoudelijke ondersteuning). Normaal moet deze bijdrage maandelijks betaald worden, maar door vertraging bij het CAK duurt het langer voordat u de eerste factuur ontvangt.

Deze eerste factuur is dan een stapelfactuur van meerdere maandbedragen.

Wij adviseren u geld opzij te zetten voor deze stapelfactuur.

Eventueel biedt het CAK ook de mogelijkheid van een betalingsregeling. Met vragen over uw eigen situatie kunt u terecht bij de helpdesk van het CAK (0800 – 1925).

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

 

Vragen over de eigen bijdrage Wmo

Heeft u vragen over de eigen bijdrage voor de Wmo, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt. U kunt ook op de website van het CAK kijken voor meer informatie.

Eigen bijdrage Wlz

Hoeveel eigen bijdrage u betaalt voor zorg vanuit de Wlz, hangt af van:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • De zorg die u ontvangt

Meer informatie over de eigen bijdrage Wlz vindt u op de website van het CAK.

Eigen bijdrage Wlz uitrekenen

Op de website van het CAK vindt u een handig rekenprogramma waarmee u zelf kunt berekenen wat uw eigen bijdrage voor de Wlz ongeveer zal zijn.

Wmo en Wlz: geen dubbele eigen bijdrage

Mensen die Wlz-zorg én ondersteuning vanuit de Wmo krijgen, hoeven voor de Wmo-ondersteuning géén eigen bijdrage te betalen. U betaalt dan alleen de eigen bijdrage voor de Wlz.

De vrijstelling geldt voor het hele huishouden: dus krijgt uw partner Wlz-zorg en u Wmo-ondersteuning? Of andersom? Ook dan hoeft degene die de Wmo-ondersteuning krijgt, geen eigen bijdrage te betalen. De precieze voorwaarden vindt u op de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod