Menu

Schuldhulpverlening

Wanneer u er niet uitkomt met uw schuldeisers, kunt u schuldhulpverlening vragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Kernpunt.

Hulp bij schulden

De mensen van de schuldhulpverlening brengen uw situatie in kaart en treffen een regeling met uw schuldeisers. Een hulpverleningstraject duurt meestal een aantal jaren.

Soms is het nodig dat de schuldhulpverleners tijdelijk uw inkomen beheren. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten van dit inkomen betaald worden. Elke week of maand krijgt u een deel van uw inkomen om boodschappen van te doen. Dit heet budgetbeheer. Het uiteindelijke doel is dat u uw geldzaken weer onder controle hebt en zonder schulden verder kunt.

Aanmelden voor schuldhulpverlening

Voor schuldhulpverlening van de gemeente komt u in aanmerking als u (dreigende) schulden heeft die u niet zelf kunt oplossen. U moet wel ingeschreven staan in de gemeente. U kunt zich aanmelden voor schuldhulpverlening via het Kernpunt.

De medewerker van het Kernpunt plant vervolgens een huisbezoek met u. Tijdens het huisbezoek brengt de Kernpuntmedewerker samen met u uw situatie in kaart, om uit te zoeken welke oplossing het best bij u past. Misschien kunt u hulp krijgen van iemand uit uw omgeving of van een vrijwilliger, bijvoorbeeld van Welzijn Rivierstroom.

Blijkt dat gemeentelijke schuldhulpverlening de meest passende oplossing is? Dan maakt de Kernpuntmedewerker daar een aanvraag van en stuurt deze door naar de medewerkers van Schuldhulpverlening van de gemeente Buren. De gemeente Neder-Betuwe heeft op dit gebied een samenwerkingsverband met Buren. Eén van de medewerkers van Schuldhulpverlening van de gemeente Buren neemt binnen 9 werkdagen contact met u op voor een intake-gesprek. Dat gesprek vindt plaats in het gemeentehuis in Opheusden.

Komt u ervoor in aanmerking, dan is de ondersteuning gratis.

Vergelijk hulpaanbod