Hulpaanbod van: Entrea Lindenhout, locatie Tiel

De doelen zijn toegesneden op de specifieke situatie van de jeugdige en zijn veelal afkomstig uit KWIS-domeinen lichaam, cognitie, emotie, persoonlijkheid, gedrag en gezin. Het uiteindelijke doel is dat de jeugdige en hun ouders zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen functioneren, zonder geïndiceerde zorg.

Contactinformatie

Meer informatie

Dagopvang, dagverzorging, groepsverzorging
  • dagopvang
Werkwijze

De behandelmethodiek is gebaseerd op de psychodynamische theorie en de systeemtheorie. Ook wordt er gebruik gemaakt van leertheoretische principes. De methodiek wordt gekenmerkt door het actief inzetten van (vrijetijds)activiteiten die voor de behandelaars een middel zijn om een behandeldoel te bereiken. De grootte van de groep is maximaal 10 jongeren.

Vervoer

Onbekend

Indicatie of verwijzing noodzakelijk

Via gemeente

Toelichting indicatie of verwijzing

* De jeugdige is 12 t/m 17 jaar en afkomstig uit Gelderland-Zuid, regio Nijmegen;
* de jeugdige heeft een moeizame sociale omgang met leeftijdgenoten en
volwassenen;
* de jeugdige heeft een negatief zelfbeeld;
* de jeugdige loopt thuis en/of op school en/of in het derde milieu vast als gevolg van gedragsproblemen;
* de draagkracht in het gezin van herkomst is te gering om zonder ondersteuning een adequate opvoedingssituatie te creëren en/of te behouden;
* inzet van een lichtere (ambulante) module is niet haalbaar en/of afdoende;
* de jeugdige is gemotiveerd de Naschoolse Dagbehandeling te bezoeken

Als je denkt deze dienst nodig te hebben, kun je contact opnemen met je WMO Consulent. Deze consulent zal met jou en een naaste een gesprek voeren, bij je thuis. In dat gesprek bespreek je met je WMO consulent welke behoefte je hebt en wat je zelf kan, samen met jouw naasten. Aan de hand van dit gesprek wordt bekeken of je in aanmerking komt voor hulpverlening of ondersteuning.

Inkoop via Persoongebonden budget mogelijk

Onbekend

Toelichting doelgroep

Voor normaal begaafde jongeren van 12-18 jaar woonachtig in Gelderland-Zuid die thuis en/of op school vast lopen als gevolg van gedragsproblemen en ontwikkelingsproblematiek.

Voor welke regio

Rivierenland

Bezoekadres
Hertog Reinaldlaan 804001RC Tiel 088-35 62 003 entrea.nl Route
Postadres
Postbus 2214000AE Tiel
Links

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagopvang of dagverzorging
Vergelijk hulpaanbod