Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Steunpunt mantelzorg

Het mantelzorgsteunpunt van Welzijn Rivierstroom biedt informatie en steun bij de zorg voor uw partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Bij het mantelzorgsteunpunt kunt u onder meer terecht voor cursussen, bijeenkomsten ter ontspanning, respijtzorg en mantelzorgcontactgroepen.

Kijk voor meer informatie op de website van Welzijn Rivierstroom. U kunt zich daar aanmelden als mantelzorger. U kunt met uw vragen ook bellen met het mantelzorgsteunpunt, via telefoonnummer 0344-602337.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Ouderenadviseur of cliƫntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen.

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen tegenkomen. Een ouderenadviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand.

Meer lezen over cliëntondersteuning en ouderenadvies.

Dementieconsulent

Mensen die zorgen voor iemand met dementie, kunnen ondersteuning krijgen van de dementieconsulenten Rivierenland.

Een dementieconsulent ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De dementieconsulent is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De dementieconsulent wordt soms ook wel dementieverpleegkundige of casemanager dementie genoemd.

U kunt bij het Kernpunt, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een dementieconsulent kunt krijgen. De dementieconsulenten Rivierenland werken nauw samen met huisartsen en aanbieders van zorg in de hele gemeente. Op de website dementierivierenland.nl vindt u meer informatie over de dementieconsulenten die actief zijn in de gemeente Neder-Betuwe.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zulke bijeenkomsten worden vaak georganiseerd door het steunpunt mantelzorg in uw gemeente. Of door patiëntenverenigingen. U kunt onder het kopje 'Hulpaanbod' kijken wat er beschikbaar is of contact opnemen met het Kernpunt voor meer informatie.

Informatie bij het Kernpunt

Heeft u een vraag over mantelzorgen of over mantelzorgondersteuning in uw gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met het Kernpunt om uw situatie te bespreken; de medewerker van het Kernpunt zal dan met u meedenken over een passende oplossing voor uw vraag.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Curadomi thuiszorginstelling, Team Culemborg

 0318-54 82 65 curadomi.nlPrijssestraat 654101CPCulemborg

Wmo-loket

Gemeente Neder Betuwe Kernpunt welzijn wonen...

 0488-44 99 92 kernpuntnederbetuwe.nlBurgemeester Lodderstraat 204043KMOpheusden

VraagWijzer West Maas en Waal

 0487-79 07 90 vraagwijzerwestmaasenwaal.nlvan Heemstraweg 506658KHBeneden-Leeuwen

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod