Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking of psychiatrische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor begeleiding bij het dagelijks leven? U kunt contact opnemen met het Kernpunt.

Het verschilt per persoon hoe de begeleiding er precies uitziet. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw situatie wordt bekeken in het huisbezoek. Het Kernpunt bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Het Kernpunt stemt de eventuele begeleiding daarop af.

U mag altijd iemand vragen om u te helpen bij uw contacten met het Kernpunt. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij instanties. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? Ook dan kunt u terecht bij het Kernpunt. Meer over jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Ontvangt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Opvoedingsondersteuning

Familysupporters Maas en Waal

Het team van Familysupporters Maas en Waal biedt praktische en...

Home-Start

Het project Home-Start voorziet in opvoedingsondersteuning voor...

Praktijk IkBen

Praktijk IkBen biedt training, begeleiding, therapie en/of...

Thuisbegeleiding

Begeleiding thuis in Rivierenland

Loopt uw leven niet zoals u wenst door problemen op het gebied van...

Thuisbegeleiding (TB)

Het kan altijd voorkomen dat uw thuissituatie niet meer als thuis...

Meer info, melding of aanvraag