Menu

Zorg en hulp

Verzorging en verpleging, begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, maatschappelijk werk

Verzorging en verpleging

Wijkverpleging

Wijkverpleging is verpleging en/of verzorging aan huis van een wijkverpleegkundige. Het wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Wijkverpleging aanvragen

U kunt zelf een thuiszorgorganisatie benaderen om wijkverpleging aan te vragen. Bekijk en vergelijk thuiszorgorganisaties hier.

Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Voor sommige mensen valt hulp bij persoonlijke verzorging onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als vorm van begeleiding, zonder verpleging.

Dagverzorging en dagbehandeling

Zorgcentra bieden overdag verzorging en dagbehandeling aan mensen voor wie de zorg thuis niet meer voldoende is.

Woonzorgcentrum of verpleeghuis

In een woonzorgcentrum woont u met zorg in de buurt. Een verpleeghuis biedt ook intensieve verpleging. Meestal is een Wlz-indicatie noodzakelijk.

Zorghotel

In een zorghotel kunt u tijdelijk verblijven in een prettige sfeer, met 24-uurszorg in de buurt. Als tussenoplossing of om vakantie te vieren.

Logeeropvang

Logeeropvang

Logeeradres vinden en logeeropvang regelen. Bij logeeropvang logeert iemand die hulp of zorg nodig heeft korte tijd in een instelling, zodat het...

Dagbesteding

Dagbesteding regelen

U kunt dagbesteding zelf regelen. Lukt dat niet, dan kunt u in veel gevallen voor ondersteuning terecht bij uw gemeente.

Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding in het dagelijks leven, om u zelfredzamer te maken. Dit kan nodig zijn vanwege een beperking of psychische problemen.

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Hulp bij problemen in het dagelijks leven of werk.

Sociaal-juridische hulp

Sociaal-juridische hulp

Informatie en advies over wetten en regels. Ondersteuning bij juridische problemen.