Zorg aanvragen en zorgwetten

Waar u zorg kunt aanvragen hangt af van uw situatie. Een cliëntondersteuner kan u helpen. Bij sommige zorg hoort een eigen bijdrage.

Zorgwetten

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Ondersteuning voor mensen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen en willen meedoen in de maatschappij.

Jeugdhulp

Informatie over het aanvragen van hulp en ondersteuning voor een kind.

Wlz-zorg

Wlz-zorg is langdurige zorg voor mensen die wonen in een instelling of die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Aanvraag via het CIZ.

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet verplicht een zorgverzekering hebben. Voor de basisverzekering mag de zorgverzekeraar niemand weigeren.

Huisbezoek

Het huisbezoek

Met een huisbezoek onderzoekt het Kernpunt of voor u zorg nodig is vanuit de Wmo of de Jeugdwet.

Na het huisbezoek

Heeft u een huisbezoek gehad met iemand van het Kernpunt? Dan krijgt u een gespreksverslag, waar u op mag reageren.

Goed voorbereid naar het huisbezoek

Met deze tips kunt u een huisbezoek voorbereiden. Vraag anderen om mee te denken bij de voorbereiding. En neem iemand mee naar het gesprek.

Tips voor mantelzorgers bij het huisbezoek

Tips voor mantelzorgers om een huisbezoek voor te bereiden.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is advies en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of die zorg of hulp willen aanvragen.

Pgb

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zorg, hulp of begeleiding zelf inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage zorg

Voor sommige zorg uit de Wmo en de Wlz betaalt u een eigen bijdrage. Een schatting van de kosten krijgt u via de website van het CAK.

Vergelijk hulpaanbod