Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Ondersteuning voor mensen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen en willen meedoen in de maatschappij.

Persoonlijk plan (Wmo)

In een persoonlijk plan schrijft u zelf op welke zorg u nodig denkt te hebben vanuit de Wmo.

Eigen kracht

Wat de gemeente bedoelt met eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Termen die voorkomen in de Wmo 2015.

Vergelijk hulpaanbod