Menu

Wmo

Ondersteuning vanuit de Wmo regelen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Ondersteuning voor mensen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen en willen meedoen in de maatschappij.

Persoonlijk plan (Wmo)

In een persoonlijk plan schrijft u zelf op welke zorg u nodig denkt te hebben vanuit de Wmo.

Eigen kracht

Wat de gemeente bedoelt met eigen kracht, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Termen die voorkomen in de Wmo 2015.

Vergelijk hulpaanbod