Professionele hulp voor mensen met dementie is er in verschillende vormen. In het begin is hulp aan huis of opvang overdag een oplossing. Uiteindelijk kan een opname in het verpleeghuis nodig zijn.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door uw naaste wat gemakkelijker maken. Door oefeningen en advies over hulpmiddelen kan uw naaste misschien nog wat langer zelfstandig zijn.

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Meer lezen over ergotherapie.

Logeeropvang voor mensen met dementie

Uw naaste kan een keer een dag of een paar dagen gaan logeren in een zorginstelling die logeeropvang voor mensen met dementie aanbiedt. Zo heeft u zelf even rust.

Op de pagina over logeeropvang kunt u meer lezen over het regelen van deze zorg. Hier vindt u ook een overzicht van aanbieders van logeeropvang.

Dagopvang of dagbehandeling

Uw naaste kan eventueel overdag naar een instelling voor opvang en een nuttige invulling van de dag. Dat kan bijvoorbeeld in een zorgcentrum of bij een zorgboerderij zijn. Er worden activiteiten georganiseerd die goed zijn afgestemd op mensen met dementie. U kunt kijken naar de mogelijkheden voor:

  • een inloopvoorziening (laagdrempelig en gericht op ontmoeting en gezelligheid)
  • dagopvang, dagbesteding of dagverzorging (geen medische hulp, maar wel begeleiding)
  • dagbehandeling (wel medische hulp en behandeling)

Meer informatie vindt u op de pagina over dagbehandeling en dagverzorging. Het aanbod voor dagbesteding vindt u op de pagina Dagbesteding zoeken (voor alle doelgroepen).

Korte opname

Zoekt u opvang voor iets langere tijd, omdat er medische zorg nodig is die momenteel thuis niet gegeven kan worden? Dan is het misschien mogelijk dat uw naaste tijdelijk wordt opgenomen in een zorgcentrum. Dit heet eerstelijns verblijf. Bespreek het met uw huisarts of specialist.

Eerstelijns verblijf kan ook geregeld worden voor mensen die op de wachtlijst staan voor een plaats in een zorginstelling. Het heet dan overbruggingszorg.

Thuiszorg

Het is ook mogelijk dat iemand van een thuiszorgorganisatie langskomt om een deel van de zorgtaken van u over te nemen. U kunt denken aan verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed vanuit de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt wat voor verzorging en verpleging uw naaste nodig heeft en helpt bij de aanvraag.

Hulp bij het huishouden

Via het Kernpunt van de gemeente Neder-Betuwe kan iemand met dementie in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Iemand van een thuiszorgorganisatie komt dan langs om huishoudelijk werk te doen.

Dementieconsulent

Mensen die zorgen voor iemand met dementie, kunnen ondersteuning krijgen van de dementieconsulenten Rivierenland.

Een dementieconsulent ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De dementieconsulent is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De dementieconsulent wordt soms ook wel dementieverpleegkundige of casemanager dementie genoemd.

U kunt bij het Kernpunt, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een dementieconsulent kunt krijgen. De dementieconsulenten Rivierenland werken nauw samen met huisartsen en aanbieders van zorg in de hele gemeente. Op de website dementierivierenland.nl vindt u meer informatie over de dementieconsulenten die actief zijn in de gemeente Neder-Betuwe.

Hulpmiddelen

Er zijn allerlei hulpmiddelen en voorzieningen beschikbaar, die de zorg voor uw naaste makkelijker kunnen maken, zoals:

Beschermd wonen voor mensen met dementie

Bij mensen met dementie is het vaak nodig dat er iemand een oogje in het zeil houdt. Er zijn daarom verschillende beschermde woonvormen voor mensen met dementie, waar toezicht en begeleiding aanwezig is.

Is de dementie vergevorderd, dan kan iemand worden opgenomen in een verpleeghuis.

Om de overgang tussen de eigen woonomgeving en een verpleeghuis minder groot te maken, zijn er instellingen die kleinschalige zorg bieden aan mensen met dementie. Dit is zorg in een huiselijke sfeer. Een kleine groep bewoners krijgt zorg van vaste medewerkers.

Organisaties

Ergotherapeut

Paradocs, praktijk voor ergotherapie en...

 0318-79 60 16 twitter.comSteegakker 146669CZDodewaard

Adviespunt dementie

Wmo-loket

Gemeente Neder Betuwe Kernpunt welzijn wonen...

 0488-44 99 92 kernpuntnederbetuwe.nlBurgemeester Lodderstraat 204043KMOpheusden

VraagWijzer West Maas en Waal

 0487-79 07 90 vraagwijzerwestmaasenwaal.nlvan Heemstraweg 506658KHBeneden-Leeuwen

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod