Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met huisartsenpost Gelders Rivierenland via telefoonnummer 0900-7060504.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan ook contact op met de huisarts. Deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Crisisopvang regelen

Neem contact op met een van de Kernpunten wanneer u denkt dat crisisopvang nodig is. Bel bij een psychische crisis de huisarts.

Organisaties

Huisarts

Huisartsenpraktijk Van Merkenstein /vd Burg

 0344-64 14 33 haptiel.nlLiniestraat 94051BNOchten

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Ochten

 0344-64 12 20 haptiel.nlBurgemeester H Houtkoperlaan 34051EWOchten

Huisartsenpraktijk Kesteren

 0488-48 12 01 huisartsenpraktijkkesteren.nlTorenstraat 14041GAKesteren

Vergelijk hulpaanbod