Voor kinderen met een beperking, die niet naar school kunnen gaan, is vaak speciale dagopvang nodig.

Uw kind kan naar:

  • Reguliere kinderopvang
  • Een dagbestedingscentrum of zorgboerderij
  • Een medisch kinderdagverblijf (MKD)
  • Een kinderdagcentrum (KDC) of orthopedagogisch dagcentrum

Reguliere kinderopvang

Sommige organisaties vangen kinderen met een beperking én kinderen zonder beperking op. Dit heeft voordelen. De opvang is bijvoorbeeld vaak dichter bij huis.

U kunt eens kijken wat voor kinderopvang er is in uw buurt. Kijk hiervoor eens bij het overzicht van organisaties voor kinderopvang. En van de verschillende soorten opvang die zij aanbieden: het hulpaanbod. U kunt bij deze organisaties navragen of uw kind welkom is. Let wel: het is toegestaan voor reguliere kinderopvang om kinderen met een beperking te weigeren.

Dagbesteding

Dagbesteding is een zinvolle invulling van de tijd van uw kind. Dit kunt u zelf organiseren of met behulp van vrijwilligers. Het kan ook plaatsvinden bij een dagbestedingscentrum waar uw kind naartoe gaat om dagactiviteiten te doen. Zo leert uw kind hoe hij boodschappen moet doen. Maar ook hoe hij geld moet pinnen of hoe hij met het openbaar vervoer kan reizen. Uw kind kan op de dagbesteding ook knutselen, schilderen, timmeren of handwerken. Soms is er een cursus om te leren koken. Alle dagbesteding.

Een speciale vorm van dagbesteding is de zorgboerderij. Uw kind helpt mee met het verzorgen van de dieren of met het tuinieren.

Voor dagbesteding onder toezicht van professionele hulpverleners is meestal een beschikking of indicatie nodig. Zoekt u een geschikte dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt. De kernpuntmedewerker bespreekt samen met u de situatie van u en uw kind. het Kernpunt bekijkt eerst of uw kind terecht kan bij een vrij toegankelijke vorm van dagbesteding, dus zonder beschikking of indicatie.

Blijkt dat dagbesteding mét indicatie de beste oplossing is? Zo nodig krijgt u een beschikking waarin staat dat u recht heeft op dagbesteding. U kunt daarmee terecht bij aanbieders van dagbesteding die een contract hebben met de gemeente. Een overzicht van alle organisaties die een contract met de gemeente hebben voor dagbesteding (jeugd) vindt u op de website Rivierenlandkanmeer.nl.

Dagcentrum

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige handicap zijn er kinderdagcentra (KDC). Dit heet ook wel een 'orthopedagogisch dagcentrum' of kinderdienstencentrum.

In het kinderdagcentrum verblijven kinderen overdag. Ze krijgen er activiteiten aangeboden die aansluiten op hun mogelijkheden. Denkt u maar aan snoezelen, muziek, knutselen, buiten zijn. Afhankelijk van de beperking van uw kind kunnen medewerkers van een kinderdagcentrum uw kind leren zelfstandiger te worden. Bijvoorbeeld bij het eten en het aan- en uitkleden.

Medisch kinderdagverblijf

Kinderen van ongeveer 2 maanden tot 7 jaar oud met een ontwikkelingsachterstand kunnen terecht op een medisch kinderdagverblijf (MKD).

Het doel van het verblijf in een MKD is uit te zoeken wat er met uw kind aan de hand is. De vertraagde ontwikkeling kan allerlei oorzaken hebben: bijvoorbeeld een handicap of ziekte, spanningen in het gezin, of een stoornis, zoals ADHD of autisme. De oorzaak kan op het MKD worden vastgesteld. Daarna wordt een behandelplan gemaakt. Kinderen blijven gemiddeld een jaar op een MKD. Daarna gaan ze naar een gewone school of het speciaal onderwijs.

Sommige kinderen gaan enkele dagdelen per week naar een MKD, anderen de hele week. In sommige medisch kinderdagverblijven kunnen kinderen ook tijdelijk wonen.

Behandeling, verzorging en verpleging tijdens de dagopvang

In zowel het MKD als het kinderdagcentrum werken verschillende hulpverleners en behandelaars die uw kind verder kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Uw kind kan bijvoorbeeld hulp krijgen van een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en orthopedagoog. Heeft uw kind verpleging nodig, dan is dit ook voorhanden.

U kunt zelf ook terecht bij de medewerkers van het MKD of kinderdagcentrum voor adviezen en tips over de opvoeding van uw kind.

Opvang buiten schooltijd of in het weekend

Kinderdagcentra bieden vaak ook dagopvang aan buiten schooltijden en in het weekend. Soms kunnen kinderen die van het speciaal onderwijs komen, daar ook terecht. Voor weekendopvang kunt u ook kijken naar een logeerhuis waar uw kind af en toe heengaat.

Jeugdhulp aanvragen

De dagbesteding, ondersteuning en begeleiding van uw kind worden vergoed door de Jeugdwet. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Kernpunt in uw gemeente.

De zorg voor kinderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit geldt alleen als uw kind blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig heeft.

Organisaties

Kinderopvang algemeen

Villa Kakelbont, Kinderopvang (hoofdkantoor)

 085-48 55 480 villakakelbont.nlAchterstraat 334054MSEchteld

Peuterspeelgroep Dribbel

 0488-44 21 19 peuterdriehoek.nlPatrijsstraat 24043MROpheusden

Kinderopvang Bunderbos

 0488-48 26 73 bunderbos.nlHoofdstraat 384041AEKesteren

Naschoolse dagbehandeling

Entrea Lindenhout, locatie Tiel

 088-35 62 003 entrea.nlHertog Reinaldlaan 804001RCTiel

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod