Menu

Jeugdhulp

Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens

De Kernpunten zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur; telefoonnummer 0488-449992.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier of langsgaan tijdens een van de inloopspreekuren inloopspreekuur. Bekijk hiervoor de uitgebreide contactgegevens.

Aanvragen jeugdhulp

Meldt u zich bij het Kernpunt omdat uw kind ondersteuning nodig heeft? Dan kijken de kernpuntmedewerkers eerst samen met u naar oplossingen dicht bij huis. Het kan zijn dat u meerdere gesprekken krijgt met het Kernpunt om te bepalen wat er aan de hand is en welke oplossing bij uw kind past.

Zo'n gesprek vindt meestal plaats tijdens een huisbezoek. U mag voorafgaand aan het huisbezoek een familiegroepsplan indienen. Dat is een plan waarin u vastlegt welke problemen u binnen het gezin ervaart en welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. U kunt hiervoor het schema voor het familiegroepsplan (DOCX, 24,9 kB) gebruiken.

Meer over de werkwijze van het Kernpunt.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het Kernpunt kan u vertellen welke zorg dat is. U kunt ook op Rivierenlandkanmeer.nl kijken voor een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders en hun producten. Gebruik hiervoor de zoekfunctie (eerst gemeente Neder-Betuwe selecteren naast de zoekbalk).

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

In sommige gevallen valt de zorg voor jeugd met een beperking niet onder de Jeugdwet maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jongere komt mogelijk in aanmerking voor een Wlz-indicatie als hij of zij blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Verpleging voor kinderen valt niet onder de Jeugdwet maar onder de Zorgverzekeringswet. Verpleging kan ook onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Heeft een kind vanwege een medische aandoening verzorging nodig, dan valt die verzorging onder de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld hulp bij de verzorging van een stoma.

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het onduidelijk zijn of de hulp valt onder de Jeugdwet, Wlz of de Zorgverzekeringswet. Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Meldpunt Juiste Loket.

Jeugdwet en jeugdhulpplicht

In de Jeugdwet staat dat de gemeente verplicht is om u en uw kind te helpen. Dit heet de jeugdhulpplicht. De gemeente moet u en uw kind helpen bij het bepalen welke hulp er nodig is, helpen de juiste hulp uit te zoeken en ervoor zorgen dat de hulp ook daadwerkelijk wordt gegeven.

De gemeente levert (gespecialiseerde) hulp niet zelf, maar contracteert daarvoor organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de gemeente een toereikend aanbod van jeugdhulp beschikbaar is.

Verwijsindex Gelderland

Het komt voor dat er meerdere hulpverleners aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze jeugdprofessionals dit van elkaar weten. Op die manier kunnen zij ervoor samen voor zorgen dat alle hulp zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Daarom kunnen hulpverleners in die betrokken zijn bij een kind of jongere (tot 23 jaar), gebruik maken van de Verwijsindex Gelderland. Dit is een digitaal systeem waarin staat welke hulpverlener met welk kind of jongere bezig is.

Meer over de Verwijsindex Gelderland.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod