Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Contactgegevens

De Kernpunten zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur; telefoonnummer 0488-449992.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier of langsgaan tijdens een van de inloopspreekuren inloopspreekuur. Bekijk hiervoor de uitgebreide contactgegevens.

Aanvragen jeugdhulp

Meldt u zich bij het Kernpunt omdat uw kind ondersteuning nodig heeft? Dan kijken de kernpuntmedewerkers eerst samen met u naar oplossingen dicht bij huis. Het kan zijn dat u meerdere gesprekken krijgt met het Kernpunt om te bepalen wat er aan de hand is en welke oplossing bij uw kind past.

Zo'n gesprek vindt meestal plaats tijdens een huisbezoek. U mag voorafgaand aan het huisbezoek een familiegroepsplan indienen. Dat is een plan waarin u vastlegt welke problemen u binnen het gezin ervaart en welke oplossingen, zorg en ondersteuning daarbij passen. U kunt hiervoor het schema voor het familiegroepsplan (DOCX, 24,9 kB) gebruiken.

Meer over de werkwijze van het Kernpunt.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. Het Kernpunt kan u vertellen welke zorg dat is. U kunt ook op Rivierenlandkanmeer.nl kijken voor een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders en hun producten. Gebruik hiervoor de zoekfunctie (eerst gemeente Neder-Betuwe selecteren naast de zoekbalk).

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliƫntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, dan kunt u contact opnemen met het Kernpunt.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Verwijsindex

Het komt voor dat er meerdere hulpverleners aan uw gezin hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze jeugdprofessionals dit van elkaar weten. Op die manier kunnen zij ervoor samen voor zorgen dat alle hulp zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Daarom kunnen hulpverleners in die betrokken zijn bij een kind of jongere (tot 23 jaar), gebruik maken van de Verwijsindex. Dit is een digitaal systeem waarin staat welke hulpverlener met welk kind of jongere bezig is.

Meer over de Verwijsindex.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod