Als u bent ingeburgerd, kunt u misschien Nederlander worden. U krijgt dan de Nederlandse nationaliteit en een Nederlands paspoort. U mag dan ook stemmen bij de verkiezingen.

Nederlander worden

Er zijn 2 manieren waarop u Nederlander kunt worden: de optieprocedure en naturalisatie.

Tip!
Kijk eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure. De optieprocedure is namelijk sneller en goedkoper dan naturalisatie.

Optieprocedure

De optieprocedure is de eenvoudigste manier om Nederlander te worden. Er is een lijst van voorwaarden. Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden, dan kunt u de optieprocedure gebruiken.

Voor de optieprocedure kunt u terecht bij de gemeente. U legt een verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring. De burgemeester beslist of u de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Wilt u een aanvraag doen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Neder-Betuwe via het telefoonnummer 14 0488.

Naturalisatie

Mensen die niet aan de voorwaarden voor de optieprocedure voldoen, kunnen misschien wel Nederlander worden door naturalisatie. U moet dan aan alle voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben, het inburgeringsexamen halen en minstens 5 jaar in Nederland wonen.

Nederlander worden via naturalisatie duurt 6 tot 12 maanden. Ook naturalisatie vraagt u aan bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente Neder-Betuwe via het telefoonnummer 14 0488. Uiteindelijk beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst of u Nederlander kunt worden via naturalisatie.

Naturalisatieceremonie

De gemeente nodigt u uit voor een naturalisatieceremonie als u aan de voorwaarden voldoet. De naturalisatieceremonie is een feestelijke bijeenkomst. Na de ceremonie bent u officieel Nederlander. U moet naar de naturalisatieceremonie komen als u Nederlander wilt worden. De gemeente organiseert de ceremonie meerdere keren per jaar. U kunt bij de gemeente informeren wanneer er weer een naturalisatieceremonie plaatsvindt, door te bellen naar telefoonnummer 14 0488.

Participatieverklaring

Werd u na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig? Dan moet u als onderdeel van uw inburgering de participatieverklaring ondertekenen. Door de verklaring te ondertekenen, verklaart u dat u de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent. En dat u actief wilt meedoen in de samenleving.

Er zijn verschillende bijeenkomsten waarin u meer kunt leren over de kernwaarden van Nederland. U moet deze bijeenkomsten bijwonen om uiteindelijk de participatieverklaring te kunnen ondertekenen. Neem hiervoor contact op met het Kernpunt. Er wordt dan gekeken aan welke bijeenkomst u mee kunt doen.

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod